Tuesday, March 6, 2012

Batu Turmalin

 Batu permata Turmalin dengan pelbagai warna. kelihatannya kecil sahaja tetapi akan kelihatan sangat menarik apabila dibuat cincin seperti contoh contoh di bawah. Gambar dipetik dari internet:

Batu turmalin juga mempunyai hasiat tersendiri dan yang paling utama ialah batu ini berkeupayaan menyerap toksik dari badan pemakainya.

No comments: